Recenze: Domek plný úkolů – Pracovním sešitům třikrát zdar

Zdar! Zdar! Zdar! Avšak dnes to bude si s přidanou hodnotou. Nebudeme jen pracovat, vyplňovat, dokreslovat, ale taky i číst. Teda potomek asi ne, protože cílovou skupinou jsou předškoláci a čerství školáci, ale ten, kdo bude dávat instrukce – ať už půjde o paní či slečnu učitelku, vedoucí v družině, na kroužku, či dospěláka doma. Ovšem to už jsem v rámci úvodu zabrousila rovnou do recenze. Že se nestydím!

Pracovní listy jsou sestaveny z patnácti krátkých příběhů, které se odehrávají kolem jednoho zdánlivě obyčejného domu. Příběhy popisují život zajímavých nájemníků, kteří v něm žijí. Ke každému příběhu jsou připojeny tři pracovní listy s úkoly. Ty je hravou formou ještě doplňují a čtenáři si děj mohou prožít i jiným způsobem. Úkoly -– pracovní listy k příběhům jsou pestré, jejich společným jmenovatelem je procvičování grafomotoriky, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, orientace na ploše, rozvíjení slovní zásoby i dětské fantazie.

Cílovou věkovou skupinu jsme si tedy přiblížili a rovněž i toho, kdo potencionálně může se sešitem operovat. Kateřina Markalousová si pro nás připravila 15 pohádkových příběhů – každý přibližně na stranu ve formátu A4. Příběhy nejsou však jen tak obyčejné – každý obsahuje zpravidla jedno až dvě sousloví, která používáme naprosto běžně, a děti mohou mít potíže s jejich chápáním. O co jde? Tak například: měl práce až nad hlavu, rajská hudba, koukali jako vyorané myši, cítil se jako ryba ve vodě, zůstal stát jako opařený, jedna bez druhé nedala ani ránu.

Každý příběh je navíc o jednom obyvateli domku na rohu ulice. U jednotlivých pohádek jsou k vystřihnutí a vybarvení okénka, která se na poslední straně mají nalepit – kam? Inu, součástí příběhu je i „zadání“, kde ten či onen obyvatel bydlí a dítko se tak učí nejen grafomotorice, ale i dalším dovednostem plus to přidává sešitu na komplexnosti, ucelenosti, promyšlenosti i originalitě.

Vše souvisí se vším a tak se vyjma vnímání textu a plnění úkolů, které jsou zaměřené na již zmiňovanou grafomotoriku, učí souvislostem, práci s pamětí a fantazií. A když je nejhůř, můžete se spolehnout na vždy oblíbené vybarvování. I pro to je tady prostoru víc než dost.

Často si říkám, že už mě pracovní sešity a listy nemohou ničím překvapit. Už mi jich přece prošlo rukama tolik, takže přibližně vím, co mám očekávat. A potom se objeví Domek plný úkolů a vytře mi zrak. Pokud chcete sešit, kde jsou výlučně úkoly bez podrobností či jakéhokoli rozvíjení, volte například Šimonovy pracovní listy nebo tematické na roční období zaměřené sešity od Marcely Kotové (zatím mám zrecenzované jaro). Kateřina Markalousová to vzala za jiný konec a ke každému příběhu/pohádce přiřadila vždy tři pracovní listy. Ty se dají vyplňovat buď rovnou do knihy, nebo okopírovat.

Ilustrace Petry Šolcové působí hravě, dětsky, příjemně a lákají k vybarvování i mě a to už mi na dveře klepe čtyřicítka.  Zadání úkolů je jasné a co je důležité – neopakuje se. To znamená, že co úloha, to originál. Nemám, co víc bych dodala. Domek plný úkolů od vás vyžaduje i trochu snahy a času, neboť nejde jen o to vrazit dítku list, zadat práci a jít si po svém. I vy tu máte svůj díl. Někdo musí příběh přečíst a chápu, že to může být případně vnímáno jako nevýhoda. Nicméně za mě je to spíše přidaná hodnota a rozměr, který dává sešitu punc něčeho přínosnějšího, protože rozvíjí dítě hned na několika úrovních.  Samozřejmě existuje možnost nechat (před)školáčka pouze plnit úkoly a příběhy ignorovat, ovšem to mi přijde celkem škoda.

zdroj obrázků: nakladatelství Portál

About The Author

Kateřina Markalousová Domek plný úkolů