Recenze: Co s odpadem? Encyklopedie nejen pro školáky

Máte sklep? A můžu ho vidět? Ne, tak otázka pro dnešní den nezní, ta je jiná: Třídíte odpad? Striktně, pečlivě, průměrně, symbolicky či nijak? Nebudu vás nutit sáhnout si do svědomí a ani vás fanaticky upozorňovat, že planetu máme jen jednu a občas se k ní chováme hodně macešsky. Stejně tak nebudeme dnes diskutovat o tom, zda jednotlivec něco zmůže. Tato témata necháme na jindy. Dnes si projdeme knihu, která cílí na školáky, a rozhodně si myslím, že neublíží ani nám, dospělákům!

Široce pojatá kniha pro děti mladšího školního věku popisuje, co je odpad, jak vzniká, jak se třídí a recykluje, jak vznikají smetiště a odkladiště odpadu, jak lze předcházet jeho vzniku, kde všude se nachází. Děti se při četbě této encyklopedie učí, jak se vyznat v nástrahách konzumního života a jak si osvojit různé strategie, které jsou přátelštější k jejich životnímu prostředí.

Díky produkci nakladatelství Portál už jsme si nejednou (spolu se svými potomky, vnoučaty, sourozenci či prostě sami) rozšířili obzory a obecný přehled. Podívali jsme se například Jak se vyznat v klimatu. Názorně jsme si ukázali, že Bez vody to nejde! Pronikli jsme to nejednoho právnického pojmu díky knize Jak se dostat z maléru a rovněž jsme si mohli připomenout různá zaměstnání v publikaci Hádej, čím budu. Témat jsme tedy obsáhli celou řádku a dnes k nim přidáme odpady, recyklaci a další pojmy s tím související.

Na prvním místě bych ráda zmínila, že jsem měla poněkud zkreslené představy o tom, jak by taková encyklopedie měla teoreticky vypadat. Nevím, jak to máte vy, ale já si představím ďábelsky tlustou bichli, která se hodí na lisování kde čeho a obsahuje neuvěřitelné množství pojmů. Ty jsou seřazené podle abecedy a čtenáři, hledej. Takový středověký Google, chtělo by se poznamenat.

Definice slova encyklopedie zní následovně: strukturované, zpravidla objemné dílo, které se pokouší zevrubně představit lidské poznání týkající se jednoho, více, anebo všech oborů. No, Co s odpadem? tedy není objemný kousek, nicméně je rozhodně komplexní, informativní, užitečný a praktický. A že není pojatý heslovitě? Nevadí! Gerda Raidt na to jde jinak a zvlášť pro děti je tato atraktivnější forma plná ilustrací stravitelnější. Text s obrázky je přibližně v poměru 1:1.

Velkou výhodu spatřuji především v tom, že Gerda Raidt začíná od začátku, a sice upřesněním toho, co vlastně odpad je a že to vůbec není snadná definice. Proč? Co je odpad pro jednoho, nemusí být odpad pro druhého, vezmu-li to hodně zjednodušeně. Zmíněna je zde i historie a jak se s odpadem nakládalo tehdy a jak teď. Kam jde tekutý odpad, víte? Jak funguje kompost? Jak vypadá recyklace a co se vůbec dá recyklovat? Co znamenají některé obrázky/piktogramy na obalech? Kam s odpadem, který recyklovat nejde?

Co s odpadem? informuje. Čtenáře z ničeho neobviňuje, ani se ho nesnaží nabádat k fanatismu. Dává mu přístup k základním informacím a konečný názor a rozhodnutí nechává na něm. Nenajdeme tu ani přehršel dat, pouček a definic, které by nás (potažmo tedy školní dítka) ubily do bezvědomí a unudily k smrti. Tvoří tak výborný základ pro cosi, čemu říkáme všeobecný přehled.

Ilustrací se ujala sama autorka a text skvěle doprovází. Na některých stránkách je to pro změnu naopak – prim hraje obrázek a dokresluje ho text. Nejde o žádný kýč, ani přehnanou barevnost. Vše skutečně v duchu encyklopedie, která má osvětlit základní téma „odpad“. Vybavuje se mi kniha Co sežral žralok od jiného nakladatelství, která, ač měla obdobné téma, byla pojata jinak a cílila na dítka už od čtyř let. Musím říct, že Co s odpadem? ji svou formou i obsahem převyšuje, a proto dostane plný počet hvězd.

zdroj obrázku: obchod.portal.cz

About The Author

Gerda Raidt Co s odpadem?