Recenze: Jak učit finanční gramotnost je přehledně a smysluplně zpracovaná metodika pro pedagogy

Médii jednou za čas proběhne diskuse, zda je ve školách – základních i středních – dostatečná výuka sexuální výchovy. Pojďme si ale říct, že jsou i jiné okruhy a témata, která jsou podceňována. Často totiž o sexu (i prevenci) ví děti mnohem víc, než bychom čekali (i bez rozebírání ve škole), zatímco třeba taková finanční gramotnost je neméně důležitá, a přesto ohromně opomíjená. Máte vlastně představu, co zahrnuje?

Finanční vzdělávání by mělo být pevnou součástí našeho celoživotního učení, protože nám pomáhá pochopit, jak správně hospodařit se svými penězi, jak je zhodnotit, jak funguje trh, jak se nepředlužit, jak nenaletět a mnoho dalšího. K dosažení toho je ale zapotřebí rozvíjet i další dovednosti a osvojovat si postoje, které nám pomohou k uplatnění se na trhu práce i celkově v životě. Finanční gramotnost by měl ideálně učit i finančně gramotný a podnikavý učitel. Ten potřebuje oporu v metodice výuky finanční gramotnosti, přístup k novým výukovým metodám, zapojení mezipředmětových vazeb a propojení výuky s praxí. Publikace, která vznikla ve spolupráci se společností yourchance o.p.s. a jejím projektem Finanční gramotnost do škol, je praktickým průvodcem pro učitele sloužícím k tomu, aby dovedl finanční gramotnost dobře předat žákům. Přehledně zpracovává téma a nabízí řadu praktických podnětů do výuky na ZŠ i SŠ, tipy pro činnosti, pracovní listy či ukázky dobré praxe.

Děti jsou neuvěřitelně vnímavé, takže už předškoláček chápe, že dospělí chodí do práce, za což dostávají peníze a za ty peníze se platí energie, kupuje jídlo, pohonné hmoty, hračky, oblečení a další. Často si rovněž hrají na paní prodavačky a pány prodavače. Tím by to však skončit nemělo a je potřeba jim říct a ukázat víc. Kolik z nás si muselo v poslední době vygooglit, co je vlastně inflace? Přitom bychom tyto základní pojmy mohli (a měli) znát. Neříkám ponořit se do tajů makro a mikroekonomie nějak hlouběji, ale všeobecný přehled je základ a selský rozum mnohdy úplně nestačí.

Jak učit finanční gramotnost je v první řadě metodická příručka pro pedagogy. Laik, rodič nebo student si v ní může listovat také, ale primárně je vytvořena jako tipy a podněty do výuky a podle toho vypadá i její obsah. Po krátkém úvodu do tématu přichází tabulka nebo představa toho, jak by měl vypadat standard finanční gramotnosti čili co by měli alespoň v základech znát žáci prvního a druhého stupně základní školy a studenti na školách středních. Potencionální učivo je zobrazeno vcelku přehledně a i když to může vypadat šíleně, zase tak strašné to není.

Pedagog má v knize k dispozici celou řadu grafů, tabulek, přehledných diagramů, stejně jako praktických příkladů, zajímavostí z historie i současnosti. Nechybí ani výukové nástroje, náměty na diskusi, aktivity do výuky (rozděleno pro ZŠ i SŠ), tipy na netradiční metody výuky, pracovní listy, doporučení pro práci se žáky se specifickými potřebami nebo některými omezeními a tak dále. Teď už chápete, proč nejde o běžnou knihu, nýbrž skutečně o metodiku pro pedagogy. Oranžovo červená barva na mě působí nepatrně agresivně, nicméně chválím tento počin, který v poměrně rozumném rozsahu 160 stran shrnuje základní vhled do tématu a poskytuje učitelům kvalitní odrazový můstek.

Samozřejmě, že výsledek bude vždy záviset na lidském faktoru, nicméně téma je zpracované skutečně přehledně, posloupnost okruhů od základu ke složitějšímu je podchycena z mého pohledu výborně a autorky si daly na své práci skutečně záležet. Na závěr najdete i jejich medailonky plus pár slov o projektu, který pomohl knize ke vzniku (společnost yourchance o.p.s. a projekt Finanční gramotnost do škol). Oceňuji a vypichuji zejména fakt, že nejde o strohý popis dat, definic a zákonitostí, ale je přidána opravdu bohatá řada praktických příkladů a zajímavostí, na kterých nejen děti, ale i dospělí nejlépe vnímají souvislosti.

zdroj obrázků: nakladatelství Portál

About The Author

kolektiv autorů Jak učit finanční gramotnost?