Recenze: Novinářky – nahlédněte pod pokličku české žurnalistiky

Oddech od beletrie! Proč? Přijde mi, že to občas chce změnu a oživení. Je tolik témat, která znějí lákavě, naznačují rozšíření obzorů, tak proč ne? Rozhovory jsou navíc zajímavý formát, slibující čtivost a také možnost číst knihu po částech jako osvěžení k něčemu dalšímu. Pokud jste tedy typ promiskuitního čtenáře, který rozjíždí více věcí najednou. Jste?

Česká mediální scéna pohledem žen, které mají zásadní vliv na její podobu. Moderují zpravodajské pořady, vedou velké mediální domy, píšou o tématech, která hýbou světem. Jaké překážky musely ve své kariéře zdolávat a kde berou motivaci? Linda Bartošová, jedna z hlavních tváří zpravodajské ČT24, vyzpovídala své kolegyně napříč mediálním prostorem. Daniela Drtinová, Světlana Witowská, Lenka Kabrhelová a další výrazné osobnosti české žurnalistiky vám představí specifickou pozici žen na mediální scéně s nebývalou otevřeností.

Já takový typ rozhodně jsem. Zpravidla mívám rozečtené dvě klasické knihy a k tomu jednu ve čtečce a podle nálady a podmínek potom vybírám, po čem aktuálně sáhnu. Novinářky slibují náhled do světa médií prostřednictvím několika rozhovorů, které vedla Linda Bartošová.

Na úvod přichází jakési „Desatero na cestu“ pro potencionální novinářky, jenž své dceři (ne, tou není autorka knihy) napsala Martina Riebauerová. Následují jednotlivé rozhovory a na závěr se Linda ujala doslovu. V elektronické epub verzi mi citelně chybí obsah, abych se mohla vracet k libovolným rozhovorům a nemusela „listovat“ jako praštěná sem a tam a hledat, případně mít virtuální záložky.

Prostor dostává 10 novinářek a 9 rozhovorů. Že vám to nevychází? Jeden rozhovor je totiž veden rovnou s dvojicí, tak proto. Na úvod každého interview je nachystaný krátký medailonek, abychom se o zpovídané novinářce dozvěděli pár základních informací. Chválím, že respondentky nebyly vybrány pouze napříč věkovými kategoriemi, ale i „druhem“ žurnalistiky, kterou se zabývají. Máme tu tak zástupkyně z televize, novin i rozhlasu. Dozvíme se něco ze zákulisí válečné žurnalistiky nebo té sportovní, výjimkou není ani ekonomika.

Jména z titulní strany vám určitě nebudou neznámá. S kým se tu tedy setkáme? Barbora Černošková, Daniela Drtinová, Lenka Kabrhelová, Jana Klímová, Andrea Procházková, Hana Řičicová, Petra Procházková, Apolena Rychlíková, Libuše Šmuclerová a Světlana Witowská. Ráda jsem četla pasáže s těmi, které znám, a stejně tak ráda jsem objevila nové a zajímavé osobnosti.

Ústředním tématem, které se prolíná napříč všemi rozhovory, je pozice žen v české žurnalistice. Každá ze zpovídaných dam k tomuto tématu přistupuje jinak. Najdeme tu tím pádem zcela otevřené zpovědi a zkušenosti, jak se každá z nich vypořádává s tím, čemu musí čelit. Ať už jsou to věci pozitivní či negativní. Bylo zajímavé pozorovat nejen rozdílné přístupy k možnému obtěžování či protěžování mužů na úkor žen, ale rovněž rozdílné názory na to, zda dochází či nedochází k možné diskriminaci, nevraživosti a podobně. A to nejen mezi ženami a muži, ale i mezi ženami navzájem. Základní roli přitom v zážitcích hrál nejen věk, ale i přístup a povaha jednotlivých novinářek.

V hlavě mi svítil varovný alarm, že půjde vesměs o kňourání nad tím, jak to mají ženy v žurnalistice těžké a náročné. Pravda je, že mají. Bez diskuse. A Novinářky vám názorně a konkrétně vysvětlí jak, proč, jak se tomu postavily, s čím konkrétně musely bojovat, co jim pomohlo, co vůbec, co si z toho odnášejí a co by případně udělaly jinak, kdyby měly tu možnost. Mluví otevřeně, bez přetvářky, každá svým stylem. Nebudu nikoho vypichovat nebo naopak hanět. Některé rozhovory se mi četly lépe, jiné hůře. Některé mne zajímaly a jiné pro změnu celkem nebavily. Jenže to se odvíjí od názorů a životních postojů každého z nás.

Linda Bartošová odvedla výbornou práci a přinesla knihu, po které se jen zaprášilo. Ve fyzické formě je na mnoha místech vyprodaná a chystá se dotisk. Chválím ji pro nezaujaté povídání zprostředkované čtivou formou. Rozhodně bych netvrdila, že jde o čtení pouze pro ženy. Vůbec ne. Právě naopak. Je tu jakési poselství o tom, jak to chodí v prostředí, které je náročné, zajímavé, ovlivňuje neuvěřitelné množství lidí, nese s sebou celou řadu rizik i věcí, které by vás třeba nikdy nenapadly. Média mají moc a nakouknout pod pokličku je lákavé. A tak tuto exkurzi napříč novinářským spektrem také beru – informativní a čtivé čtení. Pro více recenzí nebo posty na instagramu, klikněte na ikonky v mém medailonku tady dole ↓↓↓

zdroj obrázku: albatrosmedia.cz

Linda Bartošová Novinářky

26 thoughts on “Recenze: Novinářky – nahlédněte pod pokličku české žurnalistiky

 1. Create & Schedule 100s of Hyper-Addictive, Traffic Getting Reels In Minutes..

  If you ‚re not using Instagram Reels
  to pull in massive amounts of traffic,
  you’re missing out BIG time.

  Every other newbie, kid, housewife,
  grandpa, even people with no idea
  are leveraging it to get..

  – 10k, 100k even 1M visitors
  – More followers & engagement
  – More sales & revenue

  Instagram is Favouring Reels, and
  organically PUSHING them hard resulting
  in massive reach & engagement
  if you know how to exploit it…

  ==> See how to EXPLOIT INSTAGRAM
  FAVOURITISM in next 5 min…

  https://bit.ly/massreel

  But, the BIG PROBLEM with Instagram is…

  Just posting 1 reel a day doesn’t work,
  you need to post a LOT of reels everyday
  and that takes hours & days to do.

  Plus you must know the RIGHT
  way, RIGHT strategy to create & post
  reels or they won’t even get seen.

  Not anymore..

  Introducing Mass Reel Domination…
  A „SECRET SAUCE“ technology that helps
  you quickly & easily create 100s of
  HYPER-ADDICTIVE, attention grabbing
  Instagram Reels in minutes that
  drive traffic & sales to your websites,
  blogs & offers – FAST!

  Mass Reel Domination is available for
  a Low One Time Price during its public
  launch for the next few days only..
  After this week, it will turn into a
  higher recurring subscription price model.

  Act Fast and Get Your Account at the
  Lowest Price Ever.

  See you inside.

  All the best

  Chris Jane
  Marketing Executive
  78 Rugby Avenue, MO
  ===============
  Click here to Unsubscribe

 2. Trying to climb to the top of the search results page can feel like you’re just randomly appeasing the Google gods. (“But I obeyed your favorite keywords and everything!”)

  Thankfully, there’s an auditing tool that makes on-page SEO and technical SEO optimization a total breeze.

  Meet WebSite Auditor >> https://bit.ly/auditorwww

  Normally It’s Sold Per Year License for Search Algo Updates
  Life Time Algo Updates Free for Limited Time.
  Yes it’s 1 Time Deal.

  Perform a page-by-page audit with instructions on how to optimize specific pages so you can improve speed and overall site performance.

  Whether it’s a broken link, poor mobile usability, or duplicate content, WebSite Auditor will uncover every issue tanking your SEO performance.

  Compare your on-page stats to your competitors and learn how to use specific keywords and URLs to uncover their strategies.

  Cheers

  Balen S
  77 Queen Street
  ===============
  Click here to Unsubscribe

 3. News sites are the MOST visited & shared & websites on the web – they’re also SUPER PROFITABLE!

  And the best part? Ai-SmartNews creates & then se11s these sites for 100-500 each on complete autopi1ot.

  Create Self-Updating ChatGPT News Sites Simply By Using A Single Keyword & Sell For MAX PROFITS!

  Watch this stunning app in action…

  ==> https://bit.ly/chatGPTnewssites

  You’re just 3 steps away from creating & se11ing un1imited quality news sites..

  STEP 1: Grab your copy on the early bird now!
  STEP 2: Choose your niche and use our stunning DFY templates!
  STEP 3: Ai-SmartNews harnesses the power of Ai & sells them for max PROFITS!

  Ai-SmartNews offers superior service and premium experience generating a DFY business.

  Grab it on the early bird now + an additional 30% off everything!

  All of the above is possible thanks to the fantastic features listed below…

  ✅ Fully ChatGPT-powered news creator app
  ✅ Build stunning DFY news sites in any niche with a single keyword
  ✅ PR0FIT BIG by se11ing jaw-dropping news sites Flippa & Fiverr
  ✅ Choose from over 300 DFY templates
  ✅ Auto-update news sites with content from multiple quality sources
  ✅ Auto-update news sites with trending news and content every hour
  ✅ Translate your news site into over 150 different languages.
  ✅ Generate hi-quality leads with the built-in opt-in forms
  ✅ Grab free WEB-H0STING on dedicated servers with FREE SSL encryption
  ✅ Boost site rankings with full SE0-optimization
  ✅ And so much more!

  Finally, you no longer have to deal with…

  ❌ Creating news sites from scratch, which is frustrating & time-consuming
  ❌ Paying for WEB-HOSTING every month
  ❌ Paying expensive content writers

  Cheers

  Royal Jhilke
  66 Tommy Road, TX
  ==============
  Click here to Unsubscribe

 4. Whether you have 10 products or 100 products, life gets better with this Revolutionary AI.

  Each e-commerce product needs a good Ad Creative to sell. You find the best creative by testing.

  The problem?

  The workload increases dramatically as you add more products into the mix.

  With This Revolutionary AI, this problem disappears forever.

  Use our highly trained AI to generate ALL your creatives instead.

  This tool is fast, easy, and yields 14x better conversion rates on average.

  Cancel anytime. Get a free 7-day trial today -> https://bit.ly/revolutionaryAI

  New users also get $500 FREE Google Ad Credits.

  Cheers!

  Adam Smith
  78 Road St, NYC
  ===============
  Click here to Unsubscribe.

 5. Hello,

  Are you tired of creating ad creatives that just don’t convert? Are you looking for a solution that can save you time and money while generating high-converting ads? Look no further than this New AI TOOL!

  AI-powered ad creation tool that can help you create high-converting ad creatives in a fraction of the time it would take you to do it manually. With this AI Tool, you can easily generate ads for social media platforms, Google Ads, and more.

  Not only does it save you time and money, but it also increases your ROI. The AI algorithms behind this AI Tool are designed to analyze your target audience, identify what works, and create ads that are optimized for conversions. You can trust this tool to help you get the results you’re looking for.

  This new AI Tool is perfect for advertisers and marketing agencies who want to take their ad creatives to the next level. With this tool, you’ll be able to:

  ► Create ads quickly and easily
  ► Optimize your ads for conversions
  ► Save time and money
  ► Increase your ROI

  Don’t miss out on this opportunity to revolutionize your ad creatives with FREE 7 Days trial and learn how it can help you achieve your marketing goals.

  Get your Free Trial here >>> https://bit.ly/adwithai

  Best regards
  Michale R.
  99 Broke St. MY
  ===============
  Click here to Unsubscribe

 6. If you are receiving this email, the universe has chosen you.

  A rogue government scientist is exposing a secret experiment about wealth attraction.

  But the website will ONLY be up until midnight tonight.

  It’s simply too dangerous to leave up any longer than that.

  The U.S. government is already hot on this banished scientist’s trail.

  But this hero is risking it all to share this information with a chosen few one last time.

  So this is an exclusive and extremely rare chance to see how the 1%ers are harnessing the power of their Root Chakras…

  To attract massive amounts of wealth effortlessly.

  The shocking part is this modern-day experiment confirms what eastern spiritual leaders have been teaching for decades.

  And now you can find out why.

  But I urge you not to procrastinate on this.

  The universe is giving you a once-in-a-lifetime shot and this life-changing opportunity will disappear at midnight.

  Will you take advantage?

  >>> https://bit.ly/wealthcode3

  GO HERE for the leaked info the 1% does NOT want you to see

  Cheers

  Joshuwa M
  98 Berlin ROAD, MX
  ===============
  Click here to Unsubscribe

 7. When it comes to getting prospects for your online biz, quality is always better than quantity.

  For example, when I first got started I got involved with one of those lead companies that promised me 100 new leads everyday.

  Well, they sent me those leads, but they were junk.

  They weren’t targeted.

  They weren’t buyers.

  They didn’t give a flip about what I was promoting.

  Long story short, I wasted a lot of money with services like those.

  You see, it’s not about the quantity of prospects you have, it’s about the quality.

  And trust me, the prospects that will be clicking your links in The Click Engine are going to be QUALITY.

  We’re talking about real buyers who are interested in the MMO, biz opp and internet marketing niches.

  The cool thing is, you can get autopilot traffic from these buyers for less than 5 bucks.

  See for yourself here >>> https://bit.ly/clickenginex

  Thanks,

  Alan T
  34 Towin Road, MX
  ===============
  Click here to Unsubscribe

 8. Hi, i wanna ask you a simple question.

  Do you create videos for your website or business ?

  Video for YouTube, Tiktok, Facebook etc. to promote your product or business.

  If No you can simply ignore this message.

  If Yes, i understand how much $$$ you spend on voiceover artists per each clip of video.

  What if i tell you for a very cheap and competitive price you can get your AI Voice over Service to generate human sounding audio voices for your videos.

  Sounds good ?

  If yes Try and Test this service For Free.

  >>> https://bit.ly/ttasai

  May be i saved you some time and money.

  Cheers

  Robin T
  66 French Street
  CL
  ===============
  Click here to Unsubscribe

 9. Is it REALLY possible or are these
  guys just hyping things up?

  That’s the VERY first thing I thought
  when I checked out this new, A.I app today..

  Is it REALLY possible for an Artificially
  Intelligent Machine to write QUALITY, Engaging
  Content for my sites in under 90 seconds?

  And is it REALLY possible for me to NOT
  be able to tell whether this content was
  created by a machine or by a human?

  ANNND is it REALLY possible for me to
  FINALLY never have to write content EVER again?

  I just had to see if for myself to believe it.

  And I gotta tell you..

  I was BLOWN away!

  I was able to actually SEE this A.I app write
  a PERFECTLY readable article in one of the
  HOTTEST niches out there in under 60 seconds!

  I saw it with my OWN eyes!

  And if you go to the link below, you can see it
  for yourself too AND even get access to it for a CRAZY
  discounted special they have going on right now.

  Watch the demo video for yourself here

  >>> https://bit.ly/creaite2_0

  Once you have the power to create a LIMITELESS
  amount of QUALITY engaging content in ALL the
  hottest and most profitable niches, you truly
  have the power to do ANYTHING online.

  And TODAY, you have that chance!

  Cheers!

  Diabelle M
  66 Rocky Street, FL
  44876
  =====
  Click here to Unsubscribe

 10. Hi there,

  Today, Just lunched premium Software gets you Unlimited Backlinks for your website & Youtube Channel With the push of a button – without any manual work.

  And the main thing It’s tested and proven to be safe with Google algorithm updates, How cool is that..

  Yes, you read that right.

  You Can Now Easily Get Unlimited HQ Backlinks & Real Buyers Traffic … With Commercial EVEN FOR A LIFETIME!!

  Click Here to Watch how it’s all done all White Hat way

  ===> https://bit.ly/backlinkkmaker

  This is an irresistible offer, with BacklinkMaker you’ll be able to:

  ► Create Unlimited HQ Backlinks For Your Blogs, Website Etc On Autopilot
  ► Get Higher Rank Easily On Google, Bing & yahoo etc With No Extra Efforts
  ► Get Unlimited Real & Related Buyer Traffic & Sales
  ► Fully Autopilot.. No Manual Work
  ► Get Faster Indexing For Your All Webpages
  ► Automatic Updates With No Extra Installation Hassels
  ► UNLIMITED COMMERCIAL LICENCE Included
  ► No Limitations – Completely Free
  ► Sell Unlimited Backlinks & Rest Services to Earn Like The Big Boys
  ► No Special Skills or Experience Required
  ► Step By Step Training & Videos
  ► $200 Refund If It Doesn’t Work For You

  And much more…

  This is turning into monthly recurring very soon.

  BacklinkMaker is very easy to use, Trust me, once you have BacklinkMaker you’ll be able to Rank #1 On Google, Bing & yahoo etc in 3 easy steps:

  Step 1 – Login & Enter to the Friendly Dashboard
  Step 2 – Enter Your Website Or Youtube Link & Click “Get Backlinks” & DONE!
  Step 3 – BacklinkMaker Will Send Automatically Send Backlinks To The Most High Authority Websites

  Cheers

  Sayo T
  99 Linkon Road, TX
  98789
  ======
  Click here to Unsubscribe

 11. How would you like to have a personal assistant that can help you create high-quality content, generate AI graphics, and respond like a human?

  Well, your wish has come true!

  World’s First ChatGPT-Driven Google-Killer App Generates Human-Like Responses and more:

  ► World’s FIRST fully ChatGPT driven google-killer app…
  ► Generate human-like responses to complex questions with just 1-click…
  ► Generate complex codes just by giving little description…
  ► Design jaw dropping funnels and websites in any niche just by voice command…
  ► Done-for-you high converting campaigns for maximum profits…
  ► Automate repetitive bulky tasks and let AiBuddy handle it for you…
  ► Generate High-Quality contents, ebooks, stories, novels, articles, sales scripts, video scripts or anything you wanted….

  Watch this AI Monster in Action : https://bit.ly/aibuddyl

  With Siri-Like Voice Commands In Just 2 Minutes FLAT!

  You can now spend less time stressing about your creative work and more time doing what you love!

  And the best part?

  It’s is easy to use!

  All you have to do is chat with it, and it will do the rest.

  Regards

  Alex M.
  88 TX Road, MI
  ==========
  Click here to Unsubscribe

 12. Hi,

  Who said you need technical knowledge
  to build a business online?

  Manage every single aspect of your business, without the hassle

  Save at least $320/month!

  These are all the tools you need to grow your business online:

  ► Funnel builder — starts at $97/month
  ► Email marketing — starts at $20/month
  ► Online course builder — starts at $99/month
  ► Affiliate program — starts at $97/month
  ► Video hosting — starts at $7/month

  All of these features, all in the same place, You can Get if absolutely FREE!

  Get Your FREE Access >>> https://bit.ly/getfreeaccess_

  Cheers

  Alan W.
  98 Kings ST. GB
  ===========
  Click here to Unsubscribe

 13. Recently i found a website where they take our Date of Birth and they create a sketch of my soulmate..

  At first i was pissed off hearing that…

  But, after i hear same thing from my friend and got an opportunity what he got..

  yes the sketch.. i was mind blown.

  Wanna see how it works ?

  Check it out >>> https://bit.ly/sketch321

  Cheers

  Bravo W.
  28 Kings ST. GB
  ===========
  Click here to Unsubscribe

 14. Lifetime Deals Saves Huge if you are paying monthly for similar services.

  Even i have saved a lot with these LifeTime Deals.

  Now’s your chance to grab those epic deals you missed out on!

  Last Call brings top Select deals back to our store for a limited time. This event is normally an AppSumo Plus perk, but right now, it’s open to everyone!

  But don’t wait too long to scoop up the best returning software deals! Last Call for All ends on March 10th, at noon CST!

  Check them out: https://bit.ly/lastcall01

  Cheers

  Bidur T
  87 Cross Street
  56842, ML
  =========
  Click here to Unsubscribe

 15. I am sorry to say, this is going go Fire lot of employees in 2023.

  Yes, why would anybody pay huge cash to employees when same high quality work can be done by AI with one time fee ?

  World’s First 20-In One – ChatGPT (OpenAi) Powered App is OUT Now!

  Let Ai Automate Your Daily Tasks Like Smartly Creating Attention-Grabbing Marketing Content, Images, Videos & Much Much More. Just Sit Back & Watch Your Profits Grow.

  What this 20-In One AI Does ?

  ► 100% Chat GPT Supported App That Works Smoothly On Every Device
  ► Get 20 Chat GPT Powered Premium Business Tools at the Price of 1
  ► Get the First Mover Advantage & Crush Your Competition
  ► Say Goodbye To Wasting Time Logging Into Multiple Chat GPT Apps Once & For All
  ► Use Artificial Intelligence To Create & Sell Attention Grabbing Marketing Assets To Hungry Audience Globally
  ► Build High Converting Sales Video Scripts, Ads Copies, Trending Articles Etc In 3 Clicks
  ► Stop Paying Huge Monthly Fees To Expensive Copywriters, Freelancers, Video Creators Forever
  ► Commercial license included – Generate & Sell as many assets as you like to clients…
  ► Newbie friendly, easy-to-use dashboard…
  ► Stop Hustling When Our Tool Does Everything For You In 3 Easy Clicks…
  ► Nothing To Download, Install Or Customize – Get Started In Seconds…
  ► Iron-clad 30 day money-back guarantee…
  ► Get premium, never offered before bonuses with your access today

  Excited ?
  Check out the Demo Video how it works >>> https://bit.ly/20in1AI

  And Here’s The Best Part…

  ► Searching, Finding & Hiring Expensive Copywriters & Content Creators
  ► Wasting Time Planning, Evaluating & Finalizing How To Create Marketing Assets
  ► Paying Huge Monthly Fees To Third Party Graphic Creation Platforms
  ► Worrying About Low Conversions For The Ad Copies Created
  ► Getting Blacklised With Using Plagiarized Content On Your Websites

  And that’s all needed to profit from any business online using this 20 IN 1 Ai Tool

  Cheers!

  Gokul T.
  55 Linclon Road, MI
  44587
  =========
  Click here to Unsubscribe

 16. You’ve heard it a million times…
  „If you want to profit.. you need your own product“
  Sounds great, but…

  How long would that take? You’d need to…
  • build a sales website…
  • filled with images & content
  • create ecovers, logos & a brand name
  • develop your own software product

  The first 3 are easy – and can be done for under $1k…

  But what about selling your own software?
  Well, that’s much harder – and more expensive.
  A good „cloud-based“ software can easily cost $5-10k!

  PLUS… it’s not just a case of „throwing cash“ at a developer…

  You need to come up with the idea, then turn it into a „spec“, hire a designer to make mockups…
  And then find – and pay – a developer who can build it for you!
  Doing all this is another 3-6 months. Ugh!

  So, even with the best will in the world, you’re looking at:

  $5k+ and 6 months to launch your first software product…
  And then you still need to drive buyer traffic to your site when it’s done!
  It’s no wonder, people „know“ they should sell their own software product to profit…
  But almost no-one has the time and cash to make it happen!

  But…

  What if I told you that I’ve automated the entire process.
  So instead of $7-12k and 6 months, it takes you…
  Less than 10 minutes!?
  Ok, I’m going to stop right there.
  Because, rather than talk, let me just show you:

  Click Here >>> https://bit.ly/remixablel (Watch The Remixable 9:50 Speed Run)

  Watch me create an entirely new brand, software, and website from scratch… in less than 10 minutes (speed demo starts at 4:34 in this video).

  After you’ve watched this, you can go ahead and check Remixable out… and see how in 2023 we’ve integrated Chat-GPT directly into all this!

  Thanks

  Raven D
  99 Dalli Road, TX
  89745
  =====
  Click here to Unsubscribe

 17. Hey,

  If you still haven’t checked out DFY Suite…

  …you’re missing out BIG time. Why?

  Well, how does “page 1 rankings in BOTH Google and YouTube in 30 minutes“ sound?

  DFY Suite case study ==> https://bit.ly/dfysuite40

  This Case Study video gives you an insider look at how to get 1st page rankings…

  You’ll learn how to get as much targeted traffic from the search engines as you’d like.

  Of course the immense power of DFY Suite has a lot to do with these results.

  With „DFY Suite“ you’ll be able to:

  – rank your niche websites on page 1
  – rank your e-commerce websites on page 1
  – rank your videos on page 1
  – rank your local listings on page 1
  – rank your Amazon listings
  – rank ANY URL you’d like to get traffic for…

  AND you can also rank any of your client’s websites… and charge them for it!

  But possibly the BEST thing about all of this is…

  DFY Suite is extremely easy-to-use:

  1) NO software to install
  2) NO need to go through any training
  3) NO previous SEO experience required
  4) NO need to create any social accounts
  5) NO content needed (besides your URL)
  6) NO proxies needed
  7) NO captchas required to solve
  … NONE of that stuff.

  This simplified the ENTIRE process so that anyone can tap into the power of Page 1 rankings… even if they suck at SEO.

  With „DFY Suite“, page #1 rankings are literally just 4 simple steps away:

  Step #1: Log into the web-based portal
  Step #2: Enter your keywords
  Step #3: Enter the URL you want traffic for
  Step #4: Hit „Submit“

  That’s it!

  Yes it’s working in 2023 and the Case Study was done in 2023 Only.

  To your Success

  Aaron S.
  87 Silver Street, MI
  88668
  ======
  Click here to Unsubscribe

 18. Hello,

  Yaay! BrainBox is Finally Live!!!

  You can now launch your own “ChatGPT-Like” AI Chatbot and get access to it’s 50+ superpower Advanced Features that automates everything you could ever need for your success in the online space without running bankrupt.

  Effortlessly launch your own ChatGPT Like AI Chatbot – Zero Monthly Fee, Zero Coding! (Earlybirds and 11 fastest fingers only!)

  Henceforth, you will stop working tirelessly like a pendulum and quit spending enormously for freelancers and expensive third-party platforms for their pesky tasks.

  It doesn’t matter your rank in the online space, whether you’re a pro marketer or a beginner. Once your AI Chatbot is up and running, you are good to go!

  With this Unique tool in your hands, You will unlock the success-secret of the top affiliates and 500 fortune companies just by simply describing what you need either through voice commands or typing…
  …without experiencing a single downtime or paying outrageously monthly.. and trust me your result is ready within a twinkle of an eye!

  Sounds great right?

  No Bluffing, No Xtra Payment!

  This is 50X better than the popular ChatGPT. As easy as it is, You can customize your chatbot’s appearance, voice, and personality to match your brand and your audience’s preferences even if you don’t have tech or design experience.

  And with the powerful analytics dashboard, you can track your chatbot’s performance, monitor user feedback, and optimize your chatbot’s features and responses over time.

  The sweetest of all is,

  It comes equipped with a built-in buyers generator that will fetch out for you thousands of hungry buyers in every corner of the universe day by day to pay for your chatbot services and ultimately bring in for you $5k-$10K per month in side-income on complete autopilot.

  Isn’t this mind-blowing?

  See there’s more benefits for you with this Brand New Innovation… you just need to go in and see them all for yourself… and they will be all yours today for a very low one time fee and enjoy for your lifetime.

  No upgrading ​fee, No reselling fee, ​​No Upsells required!

  Watch Live Video how this is powerful >>> https://bit.ly/brainboox

  Cheers

  Thanks

  Yudh D
  34 Chula Road, TX
  86760
  =====
  Click here to Unsubscribe

 19. Hey,

  Using social media is the most important factor for attracting maximum customers & driving more traffic to your websites.

  But,

  In reality,

  Managing multiple social platforms for your business or your own clients isn’t as easy as it looks.

  So, do you wanna get a brand-new technology that helps you to use this latest trend & bank in big starting today?

  Say Hi To This Breathtaking Brand New System …

  World’s First, Smart Core Infusion A.I. Reach Technology That Simplifies The Process Of Planning, Composing, And Publishing Engaging Content Across Major Social Media Networks & Drives MASSIVE Traffic, Engagement, And Sales

  With this, anyone can say goodbye to problems like:

  • Creating engaging content for social media platforms is a tiring & cumbersome process.
  • Managing multiple social media accounts takes tons of time & effort.
  • Hiring social media managers is way more expensive & doesn’t yield the results that you’re looking for.
  • Targeting the right platforms and audience for maximum engagement is a difficult task
  • Keeping up with the ever-changing social media strategies isn’t a cup of tea for everyone
  • Falling engagement rates and fewer post interactions is also a big roadblock for every marketer

  Feeling lured, Watch This Short Demo Video

  ===> https://bit.ly/3JELRFC

  Now, It’s Time To Say Final Goodbye To…

  ● Paying Through The Nose To Third Party Platforms That Charge Big
  ● Use Old School Social Media Automation Tools That No One Likes
  ● Pay Thousands Of Dollars On Expensive Automation Platforms Once & For All
  ● Hiring & Running After Expensive Freelancers

  Hope you’re still not confused…

  So, what are you waiting for?

  Grab Viral Dashboard At Crazy Low Early bird Price
  & here’s the icing on the cake…

  To Your Success

  Atto Mehndi
  89 Rugby Street, CN
  98789
  ==============
  Click here to Unsubscribe

 20. Yes, we love tiktok videos but how do you download tiktok videos without watermark on it ?

  It’s possible, Right ?

  Yes, you can even download videos from YouTube, Facebook, Tiktok, Pinterest and over dozens of websites in just 1 Click.

  It’s Free and will be FREE Forever.

  Access it here >>> https://bit.ly/allin1videodownloader

  Works on PC as well as smartphones.

  Don’t forget to Bookmark it.

  Cheers

  Yud Tumblr
  Click here to Unsubscribe

 21. Hi there,

  Are you still paying huge monthly fees to ClickFunnels or other Funnel Builders?

  Then it’s time to save 1000s by getting your hands on…

  QuickFunnel – The Lightning Fast Funnel & Page Builder with
  Industry’s First Journey Planner, Next-Gen Drag-N-Drop Editor & 400+ Proven Templates…

  that you can grab at Heavily Discounted 1-Time Price

  Watch Quickfunnel in Action >>> https://bit.ly/quickfunnelsl

  With QuickFunnel, you can:

  + Build Huge Email List for Affiliate Promotions & Commissions
  + Sell All Your Info-Training Products to Grab Your Share of $898 Billion E-Learning Industry
  + Sell All Your Software Products
  + Generate Lots of Leads & Close Max Clients
  + Sell Your High-Ticket Coaching through Webinar Registrations
  + Start Your Own Home-Based Freelancing Services, Consultancy or Agency to Charge 100s of Dollars to Business Clients for Your Funnel & Pages Creation Services
  + Create & Sell Beautiful, Static & High In-Demand Mobile-Responsive Websites to Clients in Any Business in Any Niche for $100-300/site

  Or anything that you can think of!

  CHEERS!
  Jen Alice
  89 St. Street
  TX, 44495
  ========
  Click here to Unsubscribe

 22. Hello,

  As a business owner, you know how important it is to get the word out about your products or services. That’s where AdCreative AI comes in.

  AdCreative AI is an all-in-one advertising platform that makes it easy to create, track, and optimize your ads. With AdCreative AI, you can create professional ads and social media content, track your advertising performance, and collaborate with your team.

  Don’t waste any more time and money juggling multiple advertising tools. Sign up for AdCreative AI today and streamline your advertising efforts.
  This new AI Tool is perfect for advertisers and marketing agencies who want to take their ad creatives to the next level. With this tool, you’ll be able to:

  ► Create ads quickly and easily
  ► Optimize your ads for conversions
  ► Save time and money
  ► Increase your ROI

  Don’t miss out on this opportunity to revolutionize your ad creatives with FREE 7 Days trial and learn how it can help you achieve your marketing goals.

  Get your Free Trial here >>> https://bit.ly/adwithai

  Best regards
  Michale R.
  99 Broke St. MY
  ===============
  Click here to Unsubscribe

 23. Hi,

  If you sell anything online,
  you need stunning visuals &
  graphics to grab your audience’s
  attention – and that often
  means spending loads of
  time, money & effort.

  But not anymore, the graphics
  Industry has been DISRUPTED!

  Now turn SIMPLE texts into
  MIND-BLOWING graphics, using
  the power of Artificial Intelligence
  in just 1-click!

  DON’T GET SUED FOR COPYING GOOGLE IMAGES!!
  COPYING GOOGLE IMAGES/VIDEOS – YOU CAN GET SUED!!

  Watch Quick DEMO here to get blown away..
  ===> https://bit.ly/aigcreator

  Skyrocket your traffic, leads
  & sales In just 3 simple steps:

  STEP 1 – Enter a keyword or
  phrase, select from our 30+
  different & unique styles
  and click „Generate“

  STEP 2 – Our A.I. instantly
  creates amazing graphics &
  displays them. Select, edit,
  modify with our powerful
  in-built image editor.

  STEP 3 – Download or share
  directly to your blog, website,
  social media, anywhere you
  want & 10x your engagement,
  traffic & sales.

  $49/month for overpriced stock
  resources… that too with limited
  usage rights?

  Lock your Low One-Time price
  during the launch price and get:

  – UNLIMITED access
  – UNLIMITED downloads
  – UNLIMITED licence
  – Regularly updated
  – Commercial Rights Included
  – Low 1-Time Payment

  Imagine getting more engagement,
  leads, sales and making more money
  than ever.

  Cheers

  Robin T
  78 Rugby Street, MX
  67645
  ======
  Click here to Unsubscribe

 24. Hey,

  CG Just went LIVE and already thousands have got access to it.

  You might be wondering what on Earth is CG? Well CG generates an UNLIMITED supply of fresh, 100% original & highly engaging content automatically…

  → Generate Original Content With Just A KEYWORD
  → Instantly Auto-Schedule 365 Days Of Content
  → Sell Content For $99 – $997

  And you can do ALL this in just 3 easy steps:

  → Create Content. Enter your Keyword (or phrase) & Generate 100% original Content in less than 20 seconds.
  → Connect. Select all the social media or blog account(s) you want to publish to.
  → Publish. Publish your Content to Social Media & Websites Instantly, Schedule For later, or save as a Draft.

  What’s even better is that with our commercial license you have full rights to sell your content to your clients and earn some big bucks!

  Once you realize this super-easy way of making money… there’s no stopping you!

  Go here to see all the features of CG.
  ===> https://bit.ly/cgeniel

  The Bottom Line…

  CG is designed for anyone who needs 100% original & highly engaging content regularly for their business, but at the same time HATES complicated software & chasing freelancers.

  At the moment – CG is available for a MASSIVELY discounted ONT-TIME price…

  … but of course, this special offer CANNOT continue forever.

  Once this special launch ends – CG will then turn into a monthly subscription model.

  So – don’t miss this MASSIVE opportunity and get access right now.

  Talk soon

  Chris G
  88 Vulture Road, MX
  44752
  =====
  Click here to Unsubscribe

 25. Hey,

  If you create content that lacks ranking on Top 10 result of Google then It’s Your fault.

  With the arrival ChatGPT lot’s of blogger & webmasters are jumping into the Free content that ChatGPT is generating for them

  BUT

  Most of them fail to rank their pages on Google.

  This Tool (Available as Life Time Deal at 1 Time price) have helped us optimizing our content that are now ranking and bragging us top 10 spots on google for most of our websites.

  Have a sneak peak how this thing works >>> https://bit.ly/neuronwriterx

  I would definately recommend this deal because it’s #1 Swiss knife for onpage optmization for any content that ranks on top 3 spot.

  Cheers

  Willi B
  87 Rocky Street, MI
  97887
  =====
  Click here to Unsubscribe

 26. Hey,

  If you’re not using short videos in your marketing you’re missing out on a huge chunk of traffic.

  People are consuming dozens of these quick, entertaining pieces of content, they just can’t get enough.

  And content creators are being rewarded heavily for keeping their viewers engaged with shorts.

  The best part is, thanks to A.I., anyone can create viral short videos that get 10s of 1000s of views every month.

  This is perfect if you want to:

  Promote affiliate offers
  Drive traffic to your blog
  Grow your email list
  Fill webinar seats
  Get more leads for your business

  And so much more.

  People are already calling this the Beginner’s GoldMine.

  Even complete newbies are jumping in and seeing results right away.

  By the end of the year there will be two types of people online:

  Those who create short videos that get millions of views
  And those who only watch short videos for entertainment

  Get started now…
  Watch S.AI in action >>> https://bit.ly/shortsaii

  By this time next year, you’ll most likely have a 6 figure Youtube channel of your own..

  Regards

  Ryan M
  88 Wall Street, TX
  88775
  ====-
  Click here to unsubscribe

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *